Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Evaluatie van het land rond het Victoriameer : Milieu-implicaties van veranderingen in landgebruik

Moses ISABIRYE researcher laureaat
isabiryemoses@yahoo.com

°1964 Oeganda
Bachelor in de landbouwwetenschappen, Makerere University, Kampala, Oeganda

Land Evaluation around Lake Victoria: Environmental Implications of Land Use Change

Het Victoriameer is het grootste meer in Afrika en ligt op de grens van Kenia, Tanzania en Oeganda, drie landen die behoren tot de laagste klassen ter wereld op gebied van economische ontwikkeling. De sites die het onderwerp vormen van dit doctoraat zijn gelegen in het noorden (Mayuge district) en noordwesten van het meer (Rakai district), en bestaan uit een arme populatie van landbouwers en vissers (maandelijks gezinsverbruik ca. 54 €), waarvan meer dan de helft jonger is dan 15 jaar. Binnen deze situatie, typisch voor Oeganda en andere ontwikkelingslanden, droeg Dr. Isabirye voor zijn doctoraatsonderzoek bij tot de kennis van het eutrofiëringsfenomeen in het Victoriameer, met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen landbouwsystemen en het meer.

De hoge ontwikkelingsrelevantie van deze doctoraatsstudie blijkt o.a. uit het kader waarbinnen het werd uitgevoerd, nl. het Lake Victoria Environmental Management Program. Dit regionale project, waarin de drie betrokken landen actief zijn, dekt een breed spectrum van componenten die relevant zijn voor het lokale milieu en de ontwikkeling van lokale inwoners: herbebossing, beheer van natuurlijk, industrieel en stedelijk landgebruik en waterige (eco)systemen, opvolging van waterkwaliteit, controle van de invasieve waterhyacint, onderzoek naar en beheer van visserij, kleine ontwikkelingsprojecten voor de lokale bevolking en ondersteuning van de universiteiten gelegen rond het Victoriameer. De bijdrage van Dr. Isabirye, zelf tewerkgesteld aan de National Agricultural Research Organization en het Kawanda Agricultural Research Institute, situeert zich op het niveau van het landgebruik in Oeganda. Hij stelde niet alleen een diagnose op van de milieurisico’s van kleine landbouwbedrijven t.o.v. het meer, maar genereerde tevens een wetenschappelijke basis voor het landbeheer met als doelstelling een zo laag mogelijk risico voor vervuiling van het meer.

De algemene bevinding van de auteur is dat de bestudeerde gebieden onder druk staan om gewassen, brandstof en hout te produceren voor de rurale bevolking en dat deze druk waarschijnlijk niet zal afnemen. Anderzijds meent te auteur dat een bijdrage van de landbouw tot de eutrofiëring en veranderingen in het meer zeer onwaarschijnlijk is, zowel op gebied van het gebruik van landbouwchemicaliën (weinig gebruikt), herbiciden (lage retentietijd in bodem en water) en erosie (verhinderd door het mulchen of door de structuur van de landbouwterreinen en moerasvegetatie). Bepaalde aspecten vereisen echter verder onderzoek. Dr. Isabirye’s werk dekt een reeks van ontwikkelingsrelevante themata voor het wetenschappelijk onderzoek en het beleid.

Het enige wat de auteur nog te doen staat is het publiceren van zijn wetenschappelijke resultaten in ‘peer-reviewed’ tijdschriften om de hoge kwaliteit van deze studie te valoriseren.
 

verslag: Dr. F. Dahdouh-Guebas, Biocomplexity Research Team c/o Algemene Plantkunde en Natuurbeheer, Vrije Universiteit Brussel