Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Evolutie van de armoede en impact van de noodhulp na de orkaan Mitch in Nicaragua

Pascaline DELLA FAILLE DE LEVERGHEM student laureaat
pascaline.dellafaille@fundp.ac.be

°1981 België
Master’s in Economische Wetenschappen, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namen, 2004

Evolution de la pauvreté et impact de l'aide d'urgence suite à l'ouragan Mitch au Nicaragua

Deze verhandeling onderzoekt de draagwijdte van een zware exogene schok, de orkaan Mitch, op de evolutie van de armoede in Nicaragua. Uitgaande van de LSMS-gegevens van 1998 en 2001 (Wereldbank) ontwikkelt en past de auteur adequate en geavanceerde methodes toe om de evolutie van de armoede in Nicaragua te onderzoeken na de orkaan Mitch. Hoewel deze verhandeling zich toespitst op het specifieke geval van Nicaragua zijn de gebruikte methodes algemeen en kunnen ze worden toegepast op een brede waaier van ‘problemen’. De kennis van de evolutie van de armoede, van de kenmerken van de armste individuen en van de bepalende elementen van de armoede zijn belangrijke factoren bij het formuleren en implementeren van een strategie voor armoedebestrijding.
Het tweede deel van de verhandeling concentreert zich op de evaluatie van een economisch beleid, met name dat van de noodhulp verstrekt aan Nicaraguaanse gezinnen. In dit deel worden de instrumenten aangereikt waarmee wordt geëvalueerd of de steun (of elk ander programma) zich afdoende richtte op de beoogde doelgroepen (de armste). Andere instrumenten werden gebruikt om de draagwijdte van deze programma’s op de evolutie van de begunstigde huishoudens te evalueren. Dit tweede deel reikt analysemiddelen aan die een evaluatie mogelijk maken van de programma’s die werden uitgevoerd met het oog op armoedebestrijding.
De methodes aangewend voor de analyse van de armoede lieten toe te antwoorden op twee essentiële vragen: heeft de orkaan Mitch de evolutie van de armoede in Nicaragua beïnvloed en wat was de impact van de hulpverstrekking? Op beide vragen kan men antwoorden dat er geen sprake is van een negatieve invloed, noch op de armoede en het totale voedselverbruik, noch op de hulp verleend aan de achtergestelde bevolking. Tot besluit kan men stellen dat geen van beide factoren de ontwikkeling van het door deze catastrofe getroffen land heeft belemmerd. Het risico op natuurrampen is een permanent en terugkerend probleem in een land als Nicaragua dat daarnaast ook lijdt onder armoede. Instrumenten die toelaten de ontwikkelingshulp te evalueren in het licht van de risico’s op natuurrampen zijn buitengewoon nuttig voor een duurzame visie op dit land.
 

verslag opgesteld door Prof. Dr. Debarati Guha-Sapir, Center for Research on the Epidemiology of Disasters, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve