Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Familie-identeit, migratie en ondervoeding

Ruth & Evelyn LACZANO & TREWHELLA FERNANDEZ student laureaat
ruthbailey29@hotmail.com

°1961 & 1969 Bolivië
Licentie in psychologie, Universidad Mayor de San Simon, Bolivië, 1998.

Identidad familiar, migración y desnutrición

Dit rapport (150 paginas) is de vrucht van twee jaar onderzoek in het kader van het
RAIPPI-project (Red Andina de intervención y prevención en psicopatología infantil, AGCD, UMSS en UCL). Ondervoeding is een factor die in hoge mate bijdraagt tot kindersterfte en is bijzonder frequent in de wijken van Cochabamba die bevolkt worden door migranten afkomstig van het platteland of van de mijnen. De onderzoekers hebben een speciale vorming gekregen in het toepassen van de biografische methode om de problematiek van ondervoeding te begrijpen. Het hele lage onderwijs- en inkomensniveau van de families, het trauma van de uitgebreide familiebanden die verbroken worden, alsook het culturele milieu hebben ertoe geleid dat de families onmogelijk hun leven in handen konden nemen. Het feit dat er naar hun levensverhaal werd geluisterd, bracht de families in de gelegenheid zich bewust te worden van hun eigenwaarde en niet langer onderzoeksobjecten te zijn. Integendeel, zij werden personen, in staat om hun eigen leven op te bouwen. Hun opvatting van ondervoeding, niet alleen als een economisch probleem of een speling van het noodlot, heeft de families gemotiveerd om een nieuw levensstandpunt in te nemen. Deze benaderingsmethode van een complexe problematiek opent nieuwe wegen voor verder onderzoek, biedt kwalitatieve gegevens, leidt tot kwantitatieve analyses en stelt strategieën voor met betrekking tot de talrijke bevolkingen die gebukt gaan onder ondervoeding en kindersterfte. De auteurs leggen ook de klemtoon op het belang van het systematisch werk, de goede coördinatie en de supervisie en de implementering van het RAIPPI-project.