Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Gebruik en doeltreffendheid van veterinaire zorg ten behoeve van kleinschalige en zelfvoorzienende landbouwers in Zimbabwe/De invloed van socio-demografische en epidemiologische factoren

Pamela WOODS researcher laureaat
pwoods2@hotmail.com

°1964 Zimbabwe
Master’s klinische wetenschappen grootvee, Michigan State University, Verenigde Staten, 1992

Utilization and efficacy of veterinary services to small-scale and subsistence farmers in Zimbabwe/The influence of socio-demographic and epidemiological factors

Veeteelt levert een belangrijke rechtstreekse en onrechtstreekse bijdrage tot de voedselvoorziening in Afrika. Niettegenstaande het belang van dierengezondheid in voedselproductie blijft het verstrekken van diergeneeskunde in vele landelijke gebieden problematisch. Het verstrekken van dierengezondheidszorgen in ruraal Afrika is het onderwerp van verscheidene wetenschappelijke publicaties. De thesis van Dr. Paella Doods levert een belangrijke bijdrage tot dit onderwerp daar zij dieper ingaat op de specifieke sectiodemografische en epidemiologische omstandigheden die de specifieke vraag naar het type gezondheidszorgen kunnen beïnvloeden. Hierbij wordt onder meer de invloed van transactiekosten, de verhouding tussen veehouder en dienstverlener, het opleidingsniveau en het geslacht van de veehouder en van de dienstverlener op de vraag naar diergeneeskundige zorgen bestudeerd en verduidelijkt. Aan de hand van de analyses van veldgegevens wordt de complexiteit van de vraag naar dierengezondheidszorgen op het niveau van de kleinschalige zelfvoorzienende veeteler aangetoond. Hierbij worden bepaalde paradigma's doorbroken en het belang van een objectieve analyse van de lokale omstandigheden aangetoond. Ten slotte worden institutionele structuren beschreven die de beslissingsname kunnen vereenvoudigen en als dusdanig de voorziening van dierengeneeskundige zorgen bevorderen.

verslag door Dr. Peter Van den Bossche, Departement Diergeneeskunde, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen