Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het belang van de grootte van een bedrijf: groei en productiviteitsgroei in de Afrikaanse industrie/Exporteren verhoogt de productiviteit in industriële bedrijven in Afrika ten zuiden van de Sahara

Johannes VAN BIESEBROECK researcher laureaat
jovb@chass.utoronto.ca

°1973 België
Licentiaat economie, Katholieke Universiteit Leuven, 1995

Firm Size Matters: Growth and Productivity Growth in African Manufacturing/Exporting Raises Productivity in Sub-Saharan African Manufacturing Firms

Het werk van Johannes Van Biesebroeck is ‘mainstream’ in de zin dat het op een empirische wijze de productiviteit van ondernemingen onderzoekt. Voor ontwikkelde landen bestaat hierover een enorm uitgebreide literatuur, gebaseerd op beschikbare en betrouwbare gegevens. Johannes Van Biesebroeck is er echter in geslaagd soortgelijke studies op te zetten voor negen Afrikaanse staten ten zuiden van de Sahara, die aan voldoende wetenschappelijke criteria voldoen om in vooraanstaande algemeen-economische tijdschriften voor publicatie aanvaard te worden. De bekomen resultaten hebben een duidelijke ontwikkelingsrelevante dimensie, te meer daar ze niet altijd overeenstemmen met hetgeen voor de meer ontwikkelde economieën bekend is. Zo komt hij tot het besluit dat het in de bestudeerde landen voornamelijk de grote en zeer grote ondernemingen zijn die de economische ontwikkeling stuwen omdat ze efficiënter zijn dan kleinere ondernemingen, waardoor ze zelden hun eersterangsrol moeten afstaan aan opkomende kleinere ondernemingen. Daarenboven kunnen deze grote ondernemingen, door te exporteren, nog meer hun schaal aanwenden om verdere efficiëntieverbeteringen te realiseren, zonder afhankelijk te zijn van de lokale markt. Een rationeel ontwikkelingsbeleid zou met deze inzichten rekening moeten houden, o.m. door bij het ondersteunen van lokale ondernemingen de grotere ondernemingen niet aan hun lot over te laten, maar ook de kleinere de nodige ondersteuning te bieden om door te groeien. Tevens lijkt exportbevordering eveneens zinvol, zowel vanuit het oogpunt van economische groei, als vanuit dat van een efficiënte aanwending van productiefactoren.
 

Verslag: Prof. Marc Jegers, Micro-economie van de profit en non-profit sector, Vrije Universiteit Brussel