Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Het rechtsapparaat – een benadering van de rechtspraak als bureaucratische organisatie

Francisco José AYALA SANMIGUEL student laureaat
fayalas@gmail.com

°1976 Colombia
Advocaat, 2000

La máquina de hacer justicia - Una aproximación a la justicia como organización burocrática

In de studie maakt de auteur, vertrekkend vanuit de rechtssociologie, een analyse van de werking van het justitieapparaat in Colombia. De tekst combineert op een intelligente wijze de analyse van de verschillende rechtstheorieën met betrekking tot de taak van de rechters in het licht van de concrete Colombiaanse rechtspraktijk.
In dit kader maakt de auteur vooreerst een minutieuze studie van de verschillende theoretische modellen op basis waarvan de taak van de rechter historisch wordt omschreven of vastgelegd. Deze modellen beschrijven normaal gezien de activiteit van de rechters overeenkomstig de verschillende scholen met betrekking tot de interpretatie van het recht. De auteur toont aan dat er een grote discrepantie bestaat tussen de rechters die beschreven worden in deze theoretische modellen en de echte rechters, omdat de theoretici bij de creatie van hun modellen de bureaucratische omstandigheden in de werking van de justitie, evenmin als de reële omstandigheden binnen de betrokken samenlevingen in acht hebben genomen. Teneinde dat laatste punt te onderbouwen, onderzoekt de auteur op exhaustieve wijze de werking van het gerechtelijke apparaat in Colombia. Hij komt hierbij tot het besluit dat het gerecht een sterk gebureaucratiseerd apparaat is als gevolg van de materiële omstandigheden van de Colombiaanse samenleving, gekenmerkt door armoede en sociale ongelijkheid. Men hoopt de problemen in hoge mate via juridische weg te regelen. Het apparaat is dus overbevraagd, terwijl het tegelijkertijd op onvoldoende financiële middelen kan rekenen en geconfronteerd wordt met een omvangrijk maar evenzeer onduidelijk geheel van regelgeving.
Op een heel georganiseerde en grondige wijze geeft het werk concrete redenen en aanwijzingen waarom de desbetreffende crisis van het justitiële apparaat (traag, overbevraagd, inoperabel, enz.) niet overeenstemt met de vooropgestelde beschrijvingen vanuit de verschillende rechtstheorieën. Vanuit dit perspectief kan dan ook gesteld worden dat dit onderzoek niet alleen een exhaustieve analyse biedt van een voor Latijns-Amerika dermate belangrijk en problematisch fenomeen als de crisis in het justitieel apparaat. Het draagt echter ook bij tot een duidelijker begrip van het probleem vanuit een ander perspectief, namelijk de Colombiaanse realiteit.
 

verslag: Dhr. Y. Haeck, Human Rights Centre, Universiteit Gent