Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Hitamo Amahoro. Noord-Zuid relaties in perspectief: Gevalstudie Rwanda

Bert MAERTEN student laureaat
bmaerten@hotmail.com

°1977 België
Licentiaat in de handelswetenschappen, Vlekho-Brussel, 1999

Hitamo Amahoro. Noord-Zuid relaties in perspectief: Gevalstudie Rwanda

Vanuit de noodzaak om lessen te trekken uit het verleden, maar eveneens om verantwoordelijkheden aan te duiden en een referentiekader voor de toekomst aan te reiken bespreekt deze eindverhandeling de oorzaken en achtergronden van de volkerenmoord in Rwanda (1994) om daarna het post-genocide Rwanda te evalueren. In een eerste deel wordt een ordening in de oorzaken en achtergronden van de volkerenmoord geschetst. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de creatie van een genocide-ideologie. In een tweede deel van de verhandeling worden de politieke, maatschappelijke en economische ontwikkeling van de post-genocide samenleving van Rwanda besproken. Aldus wordt een globale analyse van het verleden, heden en toekomst van dit land geschetst waarbij verantwoordelijkheden - zowel binnen als buiten Rwanda - worden aangestipt. Deze evaluatie is belangrijk voor de huidige samenwerking met Rwanda en voor projecties naar de toekomst toe. Door de combinatie van academische reflectie en praktijkgericht onderzoek worden door deze multidisciplinaire eindverhandeling antwoorden aangereikt omtrent bijzonder complexe en voor de ontwikkelingssamenwerking relevante materies.