Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Informatiesystemen op maat voor geïntegreerd waterbeheer/Het geval van het bekken van de Claro rivier (Chili)

Florence VAN HOUTTE student laureaat
fvanhoutte@yahoo.com

°1978 België
Landbouwkundig ingenieur, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 2002

Tailor-made information systems for integrated water management/The case of the Claro river basin (Chile)

De exploitatie en het beheer van water is in tal van ontwikkelingslanden een schrijnend probleem. De verantwoordelijkheid hiervoor is versnipperd over tal van openbare besturen en administraties. De privé-sector speelt in het gehele gebeuren een te verwaarlozen rol. Schaarste aan water, onvoldoende regelgeving, gebrek aan kennis en financiële middelen leidt meestal tot klein-, resp. grootschalige conflicten tussen de verschillende sectoren van de maatschappij. Landbouw is ingevolge het irrigeren van teelten doorgaans de grootste watergebruiker. Beslissingen bij conflictsituaties, het dagelijkse beheer van de waterverdeling en de regelgeving over waterdistributie, waterkwaliteit, e.a. zijn daarbij meestal gebaseerd op schaarse en erg onvolledige informatie. De instelling/persoon die het sterkst is in de onderhandelingen haalt meestal het voordeel naar zich ten nadele van andere gebruikers. Een 'tailor-made' informatiesysteem is een essentiële basis om tot goede besluitvorming te komen. Dit informatiesysteem dient uiteraard volledig te zijn, t.t.z. de gegevens die nuttig zijn voor de verschillende actoren dienen hierin te zijn opgenomen. Daar deze informatie zeer verschillend van aard en vorm is, dient het informatiesysteem deze gegevens op een gestructureerde manier te stockeren en de mogelijkheid te bieden deze op een flexibele wijze te updaten, voor te stellen en te verwerken tot voor beleidsmensen bruikbare informatie. Dit systeem dient 'tailor-made' te zijn doordat (a) het waterbeheer van bekken tot bekken kan verschillen, en (b) om het informatiesysteem te kunnen overdragen naar andere regio's.
In het informatiesysteem dat in het eindwerk van Florence Van Houtte werd uitgewerkt en getoetst op het stroombekken van de Claro rivier in Chili, wordt aangegeven welke informatie voor besluitvorming essentieel is, hoe de informatie kan worden vertaald naar indicatoren, indices en beleidsbruikbare informatie. Opmerkelijk hierbij is de "ecosystem functions approach", die gebruikt werd als basis voor het formuleren van geïntegreerde oplossingen ten behoeve van de waterproblematiek op niveau van een stroombekken. De aangereikte methode is niet alleen zeer relevant voor ontwikkelingslanden – eenvoudig toe te passen – maar kan ook als model dienen voor het geïntegreerde waterbeheer van stroombekkens in industrielanden.

verslag door Prof. Dr. J. Feyen, Instituut voor Land- en Waterbeheer, Katholieke Universiteit Leuven