Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Kleinschalige opwekking van elektrische energie in het Ecuatoriaanse regenwoud

Barbara SIMAEYS student laureaat
barbara.simaeys@ua.ac.be

°1971 België
Burgerlijk electrotechnisch ingenieur, Universiteit Gent, 1994

Electrificación de baja escala en el bosque nublado del Ecuador

Na afgestudeerd te zijn als burgerlijk elektrotechnisch ingenieur aan de universiteit van Gent behaalde Barbara Simaeys de graad van ingenieur in de internationale technologische ontwikkelingskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor de Prijs Ontwikkelingssamenwerking diende ze haar eindverslag in dat ze in het kader van deze studie verricht heeft.
Dit werk, "Electrificación de baja escala en el bosque nublado del Ecuador" is gebaseerd op zeven maanden veldwerk in Ecuador. Het beschrijft een studie om de meest gepaste technologie te vinden om twee afgelegen jungledorpen in het Ecuatoriaanse regenwoud (Morán en Santa Rosa) van elektriciteit te voorzien. Het meest ontwikkelingsrelevante deel van deze studie is de ontwikkeling van een theoretische methode, die ook voor andere sites kan gebruikt worden, om te voorspellen aan hoeveel elektrisch energie er behoefte zal zijn, om te berekenen welk soort hydro-elektrische of zonne-energie-centrale aan deze behoefte kan voldoen en tenslotte om te beslissen welk soort centrale optimaal is voor een bepaalde plaats. Deze theorie wordt dan toegepast op de twee dorpen. Rekening houdend met de resultaten van interviews met de plaatselijke bewoners en met de plaatselijke geografische omstandigheden, komt zij tot de conclusie dat in Morán best een kleine waterkrachtcentrale wordt gebouwd terwijl zij voor Santa Rosa een lichtjes duurdere zonne-energie-centrale adviseert wegens bijzondere plaatselijke omstandigheden.