Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Mens/ruimte verhoudingen op plaatselijk niveau/Gevalsstudie in een Zuid-Afrikaans postapartheid township

Sarah MEYS student laureaat
sarah.meys@geo.kuleuven.be

°1984 België
Licentiate geografie, Katholieke Universiteit Leuven, 2006

People-place relationships at the neighbourhood level / Case study in a South African post-apartheid township

De wereld is aan een grote herschalingsoperatie bezig. Door de mondialisering is er een nieuwe plaatsbepaling aan de gang en moeten landen, gewesten, steden en wijken zich via hun profiel en hun netwerken opnieuw op de kaart zetten. Deze studie vertrekt van dat breed perspectief. Het overzicht van de wetenschappelijke literatuur over de “glocalisering” is opmerkelijk. De auteur slaagt er ook wonderwel in het geval van Wesbank, een township bij Kaapstad, zowel in detail te onderzoeken als te betrekken op de inleidende algemene beschouwingen. Aldus wordt heel duidelijk gemaakt hoe de ruimte niet een decor is voor het sociale leven maar een maatschappelijk product met sterke belevingswaarde. Deze zeer concrete en tegelijk theoretisch relevante studie is tevens van groot belang voor het ontwikkelingsbeleid. Wil externe steun een intern draagvlak ontmoeten en uiteindelijk aanleiding geven tot meer zelfstandige ontwikkeling, dan is het van groot belang de verbondenheid met de plaats via een positieve toekomstvisie te versterken. Traumatische of onveilige beeldvorming laat niet toe hulp in een positief ontwikkelingsbeleid te vatten. Dit onderzoek wijst op het extreme belang top down of materiële ontwikkelingshulp een draagvlak te geven door op zeer omzichtige wijze om te gaan met de lokale percepties en de ombouw van de imaginaire relaties met de plaats bij de bewoners een centrale aandacht te geven. Ruimtelijke ordening is zo ook een zaak van sociaal-cultureel beleid.
 

verslag: Prof. E. Corijn, Centre for Urban Research COSMOPOLIS, City, Culture & Society, Vrije Universiteit Brussel