Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Model van de interacties tussen grond- en oppervlaktewater voor het beheer van de watervoorraden – Gevalsstudie in Noordwest Bangladesh

Goutam CHANDRA MRIDHA student laureaat
sawon01@yahoo.com

°1972 Bangladesh
Bachelor burgerlijk ingenieur, Chittagong University of Engineering & Technology, Bangladesh, 1998

Groundwater-Surface Water Interactions Model for Water Resources Management - A Case Study in Northwest Bangladesh

Dit eindwerk werd opgemaakt als onderdeel van de opleiding ‘Master of Science in Water Resources Engineering’ en ontwikkelt een model van de interacties tussen grond- en oppervlaktewater met de bedoeling het waterbeheer te ondersteunen. Meer specifiek wordt dit model uitvoerig toegepast op irrigatielandbouw in Noordwest Bangladesh.

Bangladesh is sterk afhankelijk van de landbouw. De vraag naar irrigatiewater, vooral voor het verbouwen van rijst, is de laatste jaren sterk gestegen, waardoor grondwaterniveaus op vele plaatsen significant gezakt zijn. In het studiegebied van het eindwerk overstijgt de vraag naar irrigatiewater in hoge mate het aanbod, en drogen hier en daar boorputten op.

Om het optimale gebruik van de beschikbare watervoorraden te onderzoeken, vertrekt de thesis van het ontwikkelen van een model om de interacties tussen grond- en oppervlaktewater te kwantificeren. Deze interactie is – naast het aanvullen van de ondergrondse watervoorraden door insijpelen van regenwater – een vereiste, maar nog altijd een zeer complex te berekenen parameter om het duurzame gebruik van grondwater voor irrigatie in te schatten.

De sterkte van de thesis is dat door middel van de ontwikkeling van het model op basis van een goede theoretische onderbouw én hoge eigen inbreng en creativiteit, vooral in het laatste hoofdstuk zeer praktische aanbevelingen geformuleerd worden voor de landbouwsector in het studiegebied. Zo overstijgt het eindwerk het puur onderzoeksmatige, en wordt de aanpak toepasbaar op andere contexten.

Het ontwikkelde model kan namelijk in andere gebieden met een tekort aan irrigatiewater, mits enige aanpassingen, gebruikt worden om beslissingen omtrent duurzaam water- management te nemen. Het onderzoek verenigt op die manier duurzaamheid met economische ontwikkeling, en toont aan dat de twee elkaar niet altijd tegengaan, maar vaak onlosmakelijk verbonden zijn. Landbouw is een sector die zich alleen op basis van een duurzaam gebruik van de natuurlijke voorraden op lange termijn kan ontwikkelen. Daarnaast garandeert het stabiliseren of herstellen van de diepte van grondwater ook een blijvende participatie van de kleine landbouwers, die door een aanhoudend zakken van grondwaterniveaus door de hogere investeringskosten onmogelijk nog hun gewassen zouden kunnen verbouwen.
 

verslag: Mw. An Eijkelenburg, Departement Sectoriële en Thematische Expertise, Belgische Technische Coöperatie, Brussel