Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Modellering van het TRIPS-effect op R & D-activiteiten

Selma DELLAGI student laureaat
dellagi_selma@yahoo.fr

°1978 Tunesië
Master’s in wiskunde, Université de Tunis, Tunesië, 2001

Modelling the TRIPS effect on R&D activities

De rondetafelconferentie in Uruguay introduceerde, voor de eerste keer in de geschiedenis van de “General Agreement on Tariffs and Trade” (GATT), multilaterale onderhandelingen over handelsgebonden intellectuele eigendomsrechten. Onder sterke druk van de geïndustrialiseerde landen, werd een specifieke overeenkomst over de definiëring en het afdwingen van zulke rechten ingesloten in de slotbepaling van de top: de overeenkomst over handelsgebonden apecten van intellectuele eigendomsrechten (het TRIPS-akkoord, agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property rights).
De TRIPS-onderhandeling werd door de ontwikkelingslanden voorgesteld als een noodzakeljke voorwaarde om vernieuwing te promoten en technologie- en kapitaalstromen naar de ontwikkelingslanden te stimuleren.
Gezien het ruime bereik van het TRIPS-akkoord en de ongelijkheden die bestaan tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden, is het heel moeilijk een kwantitatieve beoordeling te maken van zijn mogelijke economische impact.
In de bovenvermelde context levert de studie van Selma Dellagi een waardevol inzicht in de effecten van het TRIPS-akkoord op de activiteiten met betrekking tot innovatie in de minder ontwikkelde landen.
Een rigoureuze benadering van modellering helpt om een groep van optimale R&D-strategieën te identificeren voor firma’s in ontwikkelingslanden. In dit model zijn de drijfveren van firma’s om R&D-activiteiten te ondernemen grotendeels afhankelijk van de mate waarin de sancties voor de schending van het TRIPS-akkoord worden verscherpt.
De promotie van vernieuwingsgezindheid en creativiteit is zeker essentieel in elke ontwikkelingsstrategie, in het bijzonder om de internationale competitiviteit van firma’s te verbeteren. Ondanks het feit dat sommige restrictieve veronderstellingen deze inspanning tot modellering beperken, kan zij een bijdrage leveren bij de ontwikkeling van beleidslijnen voor lokale industrieën om met strengere reglementering inzake intellectuele eigendomsrechten om te gaan.
 

verslag door Prof. Dr. G. Calfat, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid – en Beheer, Universiteit Antwerpen