Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Ondernemerschap en ondernemingsgroei in Ivoorkust

Micheline GOEDHUYS researcher laureaat
micheline.goedhuys@skynet.be

°1968 België
Licentie in de toegepaste economische wetenschappen, 1990

Entrepreneurship and growth of entrepreneurial firms in Ivory Coast

In haar artikel behandelt de auteur twee belangrijke vragen m.b.t. ondernemersschap. Ten eerste, wat de factoren zijn die de voorkeur voor het starten van een eigen bedrijf t.o.v. het werken in loondienst bepalen en, ten tweede, wat de groei en het succes van ondernemingen in Ivoorkust verklaart.
De auteur had hiervoor unieke gegevens ter beschikking m.b.t. de socio-economische en persoonlijke karakteristieken van ondernemers en loontrekkenden in de bewerkende en verwerkende nijverheid van Ivoorkust. Een logitanalyse liet haar toe te wijzen op de significante impact van menselijk kapitaal op de keuze voor ondernemersschap, zowel onder de vorm van een hoog niveau van formeel onderwijs als onder de vorm van informele opleiding als leerling op het werk. Daarnaast heeft financiële status een significante invloed op ondernemersschap, hetgeen de auteur o.i. terecht in verband brengt met het belang van liquiditeitsbeperkingen bij het opstarten van een onderneming, zeker in landen met een minder ontwikkelde financiële sector.
Betreffende de factoren die het succes of het falen van een onderneming verklaren, wijst de auteur op de impact van de specifiek formele opleiding van de ondernemer (veeleer dan menselijk kapitaal in het algemeen) en van formele registratie, die een daling van de transactiekosten en een grotere transparantie met zich meebrengt.
De resultaten van het onderzoek zijn tevens interessant vanuit beleidsoogpunt. De auteur kan terecht wijzen op de nood aan een geïntegreerde benadering ter stimulering van ondernemersschap, waarin financiële ondersteuning wordt gekoppeld aan het verbeteren van de managementcapaciteiten van de ondernemer, administratieve vereenvoudiging en grotere transparantie van ondernemingen.

verslag door Prof. Dr. G. Rayp, Vakgroep algemene economie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent