Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Ontwerp van een strategisch marketingplan om de coöperatieve verkoop van criollo kaas te promoten in de zone van Tiwanacu, met de vrouw als belangrijkste actor van het proces, vanuit het genderconcept

Pamela del Rocío AVILA ROSEL student laureaat
lapame77@hotmail.com

°1979 Peru
Licentiate in bedrijfskunde, Universidad Católica Boliviana « San Pablo », La Paz, Bolivië, 2004

Diseño de un plan de marketing estratégico para promover la comercialización asociada de queso criollo de la zona de Tiwanacu, incorporando a la mujer como principal actora del proceso, a partir del concepto de género

In dit onderzoek werkt de auteur op een minutieuze manier een marketingstrategie uit voor de vrouwelijke producenten van een eenvoudige en lekkere kaas, de queso criollo. 168 Boliviaanse gezinnen uit de Tiwanacuregio zijn hierbij betrokken. Deze intelligente combinatie van een technische analyse op het vlak van marketing en een perspectief van genderanalyse brengt verschillende elementen aan die een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot de ontwikkelingsproblematiek.

Eerst en vooral moeten we, op het analyseniveau, de adequate integratie vermelden van de technische dimensies die verband houden met marketing, en de socio-culturele dimensies.
De auteur doet ook de moeite om een serie aanbevelingen te formuleren die bestemd zijn voor de verbetering van de productie, de verkoop en de organisatie van een product (de criollo kaas). Deze stellen een minderbedeelde groep Boliviaanse vrouwen in staat hun inkomsten te verhogen.
Een andere bijdrage tot de ontwikkelingsproblematiek ligt in het belangrijke feit dat het werk rekening houdt met de bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen bij de ontwikkeling van het project en het te voeren beleid.
De bijdrage van deze thesis – en dat is belangrijk om te vermelden – ligt ook in het feit dat zij de bijdrage van de vrouwen op het familiale en het gemeenschapsniveau “zichtbaar” maakt door hun rol voor de lokale ontwikkeling aan te tonen.
Ten slotte maakt dit werk ook duidelijk dat vorming en institutionele steun belangrijk zijn om een initiatief op termijn in stand te houden.
 

verslag: Prof. I. Yépez del Castillo, Institut d'Etudes de Développement, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve