Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Pharmaceutical and Phytochemical Analysis by means of the Capillary Electrophoresis Separation Technique

Leena SUNTORNSUK researcher laureaat
pyll@mahidol.ac.th

°1981 Thailand
Master’s in Farmacie, Oregon State University, Verenigde Staten, 1993

Pharmaceutical and Phytochemical Analysis by means of the Capillary Electrophoresis Separation Technique 1) Method Development for Separation of Active Ingredients in Cold Medicines by Micellar Electrokinetic Chromatography 2) Simultaneous Determination of Paracetamol and Chlorpheniramine Maleate by Micellar Electrokinetic Chromatography 3) Quantitative Analysis of Aglycone Quercetin in Mulberry Leaves (Morus alba L.) by Capillary Zone Electrophoresis 4) Quantitation of Vitamin C Content in Herbal Juice Using Direct Titration 5) Capillary Electrophoresis of Phytochemical Substances

1) Methodeontwikkeling voor de scheiding van actieve bestanddelen in bereidingen tegen verkoudheid door middel van micellaire elektrokinetische chromatografie
2) Gelijktijdige bepaling van paracetamol en chlorpheniramine maleaat door middel van micellaire elektrokinetische chromatografie
3) Kwantitatieve analyse van het aglycon quercetine in de bladeren van Morus alba L. door middel van capillaire zone elektroforese
4) Gehaltebepaling van vitamine C in plantensappen met directe titratie
5) Capillaire elektroforese van fytochemicaliën

Het bekroonde werk handelt over de analyse van geneesmiddelen aan de hand van capillaire elektroforese als scheidingstechniek. Scheidingstechnieken zijn technieken die toelaten te achterhalen hoeveel aanwezig is van een bepaalde verbinding in allerhande zaken zoals geneesmiddelen, voeding, drinkwater, het milieu, enz. Dit werk werd uitgevoerd te Thailand. De kwaliteit van geneesmiddelen is een belangrijke factor in de ontwikkeling van een land en zijn bevolking. Het is zeer belangrijk dat in het land zelf het menselijk potentieel aanwezig is om kwaliteitscontroles van geneesmiddelen uit te voeren. De bekroonde kandidate heeft aan de hand van haar loopbaan en ingediende artikels duidelijk aangetoond dat zij haar genoten opleiding, talenten en werkkracht ten dienste stelt van doelen die nuttig zijn voor haar land. Dit werk is dus in hoge mate ontwikkelingsrelevant.
Bovendien draagt het bij tot een bewustmaking van het belang van kwaliteitscontrole van fytochemicaliën, dit zijn producten van plantaardige oorsprong. Zulke producten kunnen de volksgezondheid dienen tegen een lagere kostprijs, maar ze moeten ook voldoende gecontroleerd en gestandaardiseerd worden. De laureate schreef onder andere ook een overzichtsartikel dat handelt over de analyse van plantaardige stoffen met capillaire elektroforese, dat door de wetenschappelijke wereld wordt geapprecieerd, getuige de citaties.
Verder is een deel van het werk uitermate geschikt om uitgevoerd te worden in minder uitgeruste labo’s in ontwikkelingslanden, omwille van de eenvoud van de toegepaste techniek. Het strekt de laureate tot eer dat zij erin geslaagd is om dit werk tot een goed einde te brengen in haar thuisland, en dat de resultaten werden gepubliceerd in tijdschriften die werken met onafhankelijke beoordelaars van de ingediende artikels.
 

verslag door Prof. Dr. A. Van Schepdael, Laboratorium Farmaceutische Chemie en Analyse van Geneesmiddelen, Katholieke Universiteit Leuven