Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Residuwaarden van Chlorfenvinphos in koemelk, op basis van stalen genomen in verschillende sites in West-Kenya

Evans KITUYI unknown (1998 only) laureaat


°1969 Kenya
MSc Milieu-scheikunde, University of Nairobi, Kenya, 1994

Occurence of Chlorfenvinphos Residues in Cow's Milk sampled at a Range of Sites in Western Kenya

Het gebruik van acariciden en vooral van Chlorfenvinphos ter bestrijding van teken en door teken overgebrachte ziekten bij runderen, veroorzaakt jaarlijks in Kenya 700 doden en meer dan 300.000 vergiftigingsgevallen.
Misschien is dit cijfer nog hoger daar de eerste symptomen soms moeilijk van malaria te onderscheiden zijn.
Evans Kituyi onderzocht daarom het pesticidengehalte bij runderen in melk en vet en dit in verschillende seizoenen en bij verschillende behandelingswijzen, zoals besproeien of drenken van het vee. Ook de gevolgen voor de lokale bevolking na contact met of inname van deze pesticiden langs het vet en de melk werden nagegaan.
Hij komt tot het besluit dat besproeien duidelijk beter is dan drenken (of dippen), en dat een zekere bijscholing van de lokale arme bevolking zou bijdragen tot vermindering van het gevaar.
Ook de ecologische gevolgen werden nagegaan. Totnogtoe blijkt het gebruik van pesticiden echter onvervangbaar.