Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Sociale dynamiek en veranderingen in het grondbeheer in savannegebied/Een reflectie vanuit de Baoulé-dorpen Allokro, Kouakro, Mandéké en Sahounty (Ivoorkust)

Alfred BABO researcher laureaat
babo_alfred@yahoo.fr

°1973 Ivoorkust
Master’s in communicatie, milieu en samenleving, Universiteit van Bouaké, Ivoorkust, 1997

Dynamique sociale et mutations dans le système de gestion du foncier en zone de savane/Une réflexion à partir des villages baoulé d'Allokro, Kouakro, Mandéké et Sahounty (Côte d'Ivoire)

De verhandeling van Alfred Babo schetst de ontwikkeling van de tradities met betrekking tot de gronden en van de methodes om eigendom te beheren in het licht van de sociaal-economische veranderingen die zich hebben voorgedaan in de Ivoriaanse samenleving. De studie biedt een pertinent antwoord op twee initiële vragen: verbetering van de kennis van de methodes van beheer van natuurlijke rijkdommen door de plattelandsbevolking en bijdrage tot het opzetten van interventiemethodes in een landelijke omgeving, waardoor kan worden tegemoetgekomen aan de noden van de bevolking zonder de aanvankelijke evenwichten te verstoren.
Het werk beslaat niet het hele land maar wel een zorgvuldig uitgekozen streek. Het kan daardoor aantonen in welke fase de ontwikkeling van de tradities inzake beheer en toe-eigening van de gronden gekomen is, welke plaats de jongeren daarin innemen en in welke mate zij betrokken zijn bij het beheer van de landbouwgronden – daar waar zij traditioneel geen enkel beslissingsrecht op de gronden konden doen gelden. De studie laat ook de impact zien van de ontwikkelingsprojecten op de ontwikkeling van de gewoonten en grondpraktijken, alsook de gevolgen van de sociaal-economische veranderingen op de bestudeerde samenleving.
Dit werk is belangrijk voor de ontwikkeling. Via een langdurige terreinervaring wordt de impact van de plattelandsontwikkeling op het dagelijkse leven van een gegeven bevolking na gegaan. Ook al is de studie beschrijvend, zij laat toch toe om de academische ontwikkelingstheorieën te vergelijken met de reacties van de Afrikaanse volken. De nieuwe verhouding ten aanzien van de grond zal leiden tot veranderingen in de demografische structuur, tot een grotere rol van de jonge generaties in de besluitvorming en tot een crisis in de traditionele vormen van landbeheer. Dit zijn noodzakelijke en nuttige veranderingen binnen een veranderingsproces.
 

verslag door Prof. Dr. Ch. Ntampaka, Faculté de Droit, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namen