Oproep editie 2012

Een nieuwe editie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking is gelanceerd. Deze oproep is open tot 31 maart 2011. U kan in het reglement lezen of u in aanmerking komt voor deelname.

Ik wil me kandidaat stellen

Verlaging van het bodemoppervlak ten gevolge van bodemerosie in dorpen nabij het Victoriameer, Oeganda

Annelies DE MEYER student genomineerd
de.meyer.annelies@gmail.com

°1985 België
Bio-ingenieur in het Land- en bosbeheer, K.U.Leuven, 2008

Soil surface lowering due to soil erosion in villages near Lake Victoria, Uganda

In het kader van een samenwerkingsproject tussen de K.U.Leuven en het Kawanda Agricultural Research Institute in Oeganda, verbleef Annelies De Meyer gedurende drie maanden ter plaatse om er de pollutie van het Victoriameer te bestuderen die veroorzaakt wordt door de bodemerosie van de omliggende dorpen. Zij heeft in dit studiegebied de plaatsen geïdentificeerd die gevoelig zijn voor bodemerosie. Zij heeft kwantitatieve informatie verzameld over de sedimentflux van de dorpen aan de oever van het Victoriameer naar het meer. Er werd een schatting bepaald van de hoeveelheid en de snelheid van de bodemerosie in huishoudens en op paden en wegen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat huishoudens een bijdrage leveren van 56% tot het totale bodemverlies. Ook paden en wegen zijn met 22% een belangrijke bron van sedimenttransport. De bodemerosie werd in kaart gebracht en de connectiviteit van de sedimentflux naar het Victoriameer werd geanalyseerd. Annelies De Meyer heeft ook actief meegewerkt aan de discussies met de lokale bevolking van boeren en vissers over maatregelen om het erosieprobleem in te dijken. Op sommige plaatsen kan het aanplanten van grassen een oplossing zijn, maar op bijvoorbeeld paden en wegen moet op een andere manier worden gewerkt.
De ontwikkelingsrelevantie van dit werk is bijzonder groot. Het bestuderen van bodemerosie in dorpen en nederzettingen en het bedenken van passende maatregelen om deze te verminderen is van zeer groot belang voor de hele bevolking. Erosie is zeer nadelig voor de landbouwopbrengsten en het sediment dat getransporteerd wordt naar het meer veroorzaakt grote problemen voor het milieu en de biodiversiteit en onder andere een sterk verminderde visvangst. Meteen is het ook een studie die volledig past binnen het thema van de prijs: “Biodiversiteit en milieu voor een beter leven”.
 

verslag: Prof. N. Veraverbeke, Center for Statistics, Universiteit Hasselt